This is some text inside of a div block.

Invitation to Annual Shareholders’ Meeting 2021 in Devyser Diagnostics AB (publ)

Shareholders in Devyser Diagnostics AB (publ), org.nr 556669-7834, (”The company”) are hereby invited to attend the Annual Shareholder’s Meeting on Thursday May 27 2021.

Information regarding special measures due to the coronavirus (Covid-19)

Due to the ongoing pandemic, the Board of Directors has decided that the Annual Shareholders’ Meeting 2021 shall be conducted without the physical presence of shareholders, delegates or external parties and that shareholders will exercise their voting rights exclusively by post prior to the meeting. Information about the resolutions passed at the meeting will be published on Thursday May 27 as soon as the results of the postal voting have been definitely collated.  

The above text is a translation. In case of any discrepancies the Swedish version shall prevail. Additional information and documents below, in Swedish only.  

----------------------------------------------------------------------------------------

Kallelse till årsstämma 2021 i Devyser Diagnostics AB (publ)

Aktieägarna i Devyser Diagnostics AB (publ), org.nr 556669-7834, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 maj 2021.

Information om åtgärder med anledning av coronaviruset (covid-19)

Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att årsstämman 2021 ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 27 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Mer information och dokument

This is some text inside of a div block.

Request Whitepaper